Joe Bonamassa, 14 maja 2020, Warszawa - Torwar: KONCERT ODWOŁANY

W związku z ograniczeniami dot. przekraczania granic Polski przez cudzoziemców (w tym obowiązku odbycia kwarantanny), a także zakazem organizacji imprez masowych, koncert Joe Bonamassy planowany na dzień 14 maja 2020 jest odwołany.

Bilety zakupione z opcji HomeTicket  należy przesłać na adres:  info@ticketportal.pl

Bilety zakupione z wysyłką pocztą/kurierem  należy wysłać z paragonem lub fakturą na adres:

Ticketportal

IRSnet PL Sp. z o.o.
Plac Sejmu Śląskiego 2
40-032 Katowice

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tzw. tarczy antykryzysowej* istnieje możliwość rozwiązania zawartej z dystrybutorem biletów, tj. SIECIĄ TICKETPORTAL, umowy i otrzymania zwrotu pieniędzy za zakupione bilety. W świetle obowiązujących przepisów, w przypadku chęci skorzystania przez klienta z prawa do rozwiązania umowy, dystrybutor biletów jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy, jednak Ticketportal dołoży wszelkich starań aby zwroty realizowane były w możliwie najkrótszym terminie

* art. 15zp ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Top