Bounce i struktura nieporządku

Ars Independent Festival 2018
Bounce i struktura nieporządku

Data :
Miejsce:

Bilety

Opis wydarzenia

„Bounce i struktura nieporządku” (set tanecznych wideoklipów, 80’)

Opis: Ruch ciała będzie punktem wyjścia naszych wideoklipowych rozważań. Złożą się na nie taneczny aliaż, uzdrowieńcza anarchia, oraz balans między stanem równowagi a upadkiem. Poszukamy piękna i odwagi w sztukach performatywnych. Pokażemy, że taniec i ruch bez nacisku na technikę czy sztywne ramy konwencji mogą opowiadać wielowątkowe historie. Będzie lirycznie i będą turbulencje. Tanecznie zapraszamy!

Pokaż na mapie

; Top