Nie mów nikomu - Scena Robocza

Nie mów nikomu - Scena Robocza

Data :
Miejsce:

Bilety

Opis wydarzenia

„Nie mów nikomu”, reż. Adam Ziajski, Scena robocza,
Spektakl Sceny Roboczej powstał z udziałem aktorów-amatorów, z różnym stopniem upośledzenia słuchu. Intencją poznańskiego reżysera było pokazać nam świat, który zbudowany został w oparciu o znaki języka migowego. Odpowiedzieć na pytanie,w jaki sposób język prowadzi do wyobcowania? Nie znamy żadnego z kilku systemów języka migowego. A przecież ludzie, dla których ten język jest jedynym lub podstawowym żyją obok nas. Jest ich więcej niż przedstawicieli wielu innych mniejszości narodowych i językowych.

Pokaż na mapie

; Top