KABARET DIETETYCZNY

Z przyczyn niezależnych od organizatora KABARET DIETETYCZNY w dniu 2.02 2014 w Bytomskim Centrum Kultury został przeniesiony na 12.04 2014 godz. 16.00
Bilety zachowują swoją ważność, lub  podlegają zwrotowi w miejscu zakupu.
Bilety zakupione przez internet należy przesłać na adres.
Ticketportal
IRSnet Pl Sp. z o.o.
Pl.Sejmu Śląskiego 2
40-032 Katowic

Regulamin
http://www.ticketportal.pl/obchodnep.asp

Top