Odwołany Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej

Z przyczyn niezależnych od organizatora Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej który miał się odbyć 22.03.2017 w Katowice Miasto Ogrodów  został odwołany.

Bilety można zwracać w miejscu ich zakupu.
Bilety zakupione z opcji HomeTicket  należy przesłać na adres:  info@ticketportal.pl

Top